ISSUE

06

AUGUST 2017

Tatlong Sipi mula sa “Resistance of Vertical Cantilevers” (2011)

Salin ni Christian Tablazon ang naunang dalawang sipi mula sa “Resistance of Vertical Cantilevers” [2011] ni Love Joy Raza.
Laan sa yumao niyang ama ang una at finger exercise batay sa “El Dinosaurio” ni Augusto Monterosso ang ikalawa.)

Ang paghingang dinig ko mula sa pagitang nakanaw sa hangin nang kapwa tayo mamahinga matapos ang mahabang paglalakbay. Maaari akong tumangis para sa’yo.Sasapuhin ko ang noo mo sa iyong pagtulog habang pansamantalang naglaho ang mga bakas ng pagkabahala rito. Ang langis, kumakapit sa aking palad. Ni hindi ko iindahin ang iyong paghilik, mahihimbing lamang tayo. Maaari akong tumangis para sa’yo.

Nandoon pa ang halimaw pagmulat niya. Nakatambay, umiindak kung tutuusin, sumisirko’t humihinto sa ere. Batid niyang naghahanap ng kalinga. May pagkain sa ref. Ginabayan niya ang halimaw sa pasilyo at pagsapit sa harap ng ref, huminto ito sa pagsayaw. Nang buksan niya ang pinto, tumambad ang karneng sasapat nang isang taon. Nang magising ang halimaw, naglaho na ang babae.