ISSUE

06

AUGUST 2017

Proposisyon

Mirick Paala

Habang naroon
               ang kabayo.
Habang nariyan
               ang damo.
Aanhin ang damo
               kung patay ang kabayo.
Mahirap mamatay
               ang masamang damo.
Mahirap mamatay
               ang masama.
Mahirap ang mamatay.
               Sa totoo
naroon ang kabayo
               nakatali sa puno.
Lumampas ka.
               Nakatingin ka sa puno
dahil nagmamadali.
               Baka mamatay.
Napakadali
               maging masama
kung mamamatay.
               Napakadali
maging malungkot
               tulad ng kabayo
kung wala nang damo.
               Hindi ka mamamatay.
Hindi ngayon.
               Mahirap ang amo.
Wala nang damo.
               Mahirap maging amo
nang hindi nagiging
               masama.
Sumama ka.
               Napakadali.
Ang hirap
               na madali
kaya nagmamadali.
               Paano ang amo
kung ang pagkamatay at
               masama ay iisa
sandali.
               Samahan mo ako.
Masama
               ang panahon.
Malungkot
               ang amo.
Parating ang kabayo
               na hindi naghahanap
ng damo.

OTHER WORKS IN THIS ISSUE