ISSUE

06

AUGUST 2017

Argumento

Mirick Paala

Handa ang loob samantalang hinahanda ng oposisyon ang susog sa dokumento. Hinahanapan ng butas ang solusyon. Lehitimo ang argumento subalit limitado. Sarado ang pinto. Nakapaloob sa disenyo ang sistema at hindi hinahawi ang kurtina. Mahuhugot ba sa kasunduan ang interpretasyon. Labas sa kasunduan ang sinasaad at malalagom sa tatlong salita ang pinagpupulungan. Sa likod ng institusyon ang diagramo ng apat na kanto ng kuwadro mula baba hanggang taas mula sangay hanggang pribado. Nakaturo ang mga senyales sa mga detalye sa kisame. At hindi nalalayo sa rason ng departamento ang bintana. Malinaw na hindi ipapaliwanag. Mungkahi ang distabilisasyon kahit nayon-nayon ang winawaglit sa pagrarason. Sala-salabid na lohika sapagkat ginugugulan ng panahon ang retorika. Nakalista ang proseso ng sahig. May mekanismo sa pagpapaandar ng orasan para marating ang resolusyon. Pareho lamang tayo ng pinaglalaban. Pareho lamang ng pinagdadaanan subalit magkaiba ang pamamaraan. Sinisinop ang dokumentasyon. Pampubliko ang impormasyon.

OTHER WORKS IN THIS ISSUE